Klubbens aktiviteter

 

Alle som skal gå jaktprøve anbefales å sette seg godt inn i reglene før de møter. Dere finner det dere trenger her

Kart over alle statsvald finnere der HER.  Det er bare å søke på det terrenget du har blitt tildelt så kommer det opp med grenser og det hele.

Finner søket ikke valdet så prøv å skrive det på en annen måte F,eks:  eiterådalen fungerer ikke men eiterådal fungerer.

OG SÅ ber vi de som står for Championat opplyse det når dere melder dere på prøve. Vi vil prioritere de ekvipasjene.

NB! IKKE MEDLEMMER BETALER DOBBEL PRIS.

 

KLUBBEN HAR FÅTT NYTT PÅMELDINGSSYSTEM PÅ HJEMMESIDEN.VENNLIGST BENYTT DETTE ELLER NKK.NO VED PÅMELDINGER

 

Ringtrening i Mosjøen starter opp Tirsdag 27 mars kl 19,00. Og så starter vi opp etter påske med trening tirsdag og torsdag kl 19,00. Treningen vil i år bli på REMMA HUSET. Ansvarlige for trening er: Tor A Sørra Eriksen tlf:97032569 og Sigmund Fagervik tlf: 41696053

 

 

     RINGTRENING 2018 i RANA .

Oppstart mandag 19.mars kl. 19.00.

Ringtreningen foregår på plassen utenfor Røvassdalen

skytterhus på Røssvoll. Også for valper.

Senere hver mandag til samme tid.

Etter avsluttet trening blir det kaffe og vafler inne på

klubbhuset til Rana EJF.

Opplysning mobil:  90108708 eller 91303409.

NB!  Helgelandsutstilling arrangeres i Vefsn den 28.april.

 


 

 

2 Dagers band og løshundprøver!

Mislykkes du en av dagene kan du få prøven omgjort til en 1 dagers prøve. Gi beskjed til Prøveleder hvis dere ønsker det. Påmeldingsavgiften for 2 dagers vil ikke bli tilbakebetalt.

  


Sporprøver:

 

Prøveleder Knut Henningsen Herman Wildenveis gt 31A, 8802  Sandnessjøen.
Tlf:90775589 E post: knut.henningsen@gmail.com


Blodsporprøve samlet 09.06.2018 - 10.06.2018 Prøveleder Jon Magne Svendsen

Pris totalt .kr. 500,- kr. 300 betales inn på på konto 4530 12 88526 og kr. 200,- betales til dommer.

Tlf: 95216854

Blodsporprøve bevegelig. 1.4 – 30.11.2018 2 uker ( Pause i jakta)

Fersksporprøve bevegelig.1.7 - 30.11.2018 2 uker ( Pause i jakta)
 
Pris totalt .kr. 550,- Betales under påmelding på nkk sine sider.

 

Helgelandsprøvene 2018:

 

Separate bandhundprøver 1 dags prøve: 1.7 – 31.7


Påmelding sendes til Espen Storvik ,Mjåvatn 8664 Mosjøen.
E-post:storvik68@gmail.com Tlf: 48234185
kr.400 + 300 til dommer.
Påmelding 2 uker før prøven ønskes å gå.

Innbetaling til kontonr:4530 29 01523

 

Separate bandhundprøver 1.8 – 30.11


Påmelding sendes til Espen Storvik ,Mjåvatn 8664 Mosjøen.
E-post:storvik68@gmail.com Tlf: 48234185
1 dags prøve: kr.400 + 300 til dommer.
Påmelding 2 uker før prøven ønskes å gå.

Innbetaling til kontonr:4530 29 01523

 

Separate bandhundprøver 2 dags prøve: 1.7 – 30.11

Påmelding sendes til Espen Storvik ,Mjåvatn 8664 Mosjøen.
E-post:storvik68@gmail.com Tlf: 48234185
kr.800 + 300 til hver av dommerene.
Påmelding 2 uker før prøven ønskes å gå.

Innbetaling til kontonr:4530 29 01523

Separate løshundprøver 1 dags prøve: 1.9 – 18.12
 

Påmelding sendes til Niels Henrik Andresen,Postboks 55 Hattfjelldal
8691  Hattfjelldal
E-post: nha@vefsnmo.no Tlf.92090622
kr.400 + 300 til dommer.
Påmelding 2 uker før prøven ønskes å gå.

Påmeldingsavgift betales til kontonr. 4530 29 17675

 

Velfjordprøven 2018 1 og 2 dagers samla bandhundprøver
 

1 dags prøve: 24.8 – 26.8 , kr.600,-
Påmelding innen 15.august til Bjørn Mosheim, Bjørnådal, 8658 Mosjøen
E-post: mosheim64@gmail.com  tlf. 48003322

2 dags prøve: 24.8 – 25.8 , kr1200,-
Påmelding innen 15.august til Bjørn Mosheim, Vefsnveien 423 A, 8658 Mosjøen
E-post : mosheim64@gmail.com   tlf. 48003322

Påmeldingsavgift betales inn på kontonr. 4530 12 04519